Matthias Basisschool

Door de wet op het basisonderwijs zijn op 1 augustus 1985 kleuterschool “De Wiek” en lagere school “St. Matthias” opgegaan in de “Matthias Basisschool”.

De school is gebaseerd op een katholiek/christelijke grondslag. Onze school is genoemd naar de Heilige Matthias, patroonheilige van onze parochie. Vanuit het verleden is er een binding met de parochie. Momenteel uit zich de samenwerking met kerk en parochie in het meewerken aan enkele kerkelijke vieringen zoals de Eerste Communie en het Vormsel en het geven van catecheselessen door de leerkrachten.

De Matthiasschool is een open school, d.w.z. een school die haar deuren wijd openzet voor iedereen, dus ook voor kinderen die van huis uit een andere geloofsovertuiging hebben. Onze school respecteert die overtuiging en houdt er waar mogelijk rekening mee.

Het logo van de school geeft een kenmerkend detail weer van het gebouw: het vlaggetje op de toren.

En zoals de schaduw van de vlaggenstok meedraait met de richting van de wijzers van de klok, zo gaat ook de Matthiasschool mee met de tijd. Steeds er is de intentie om waar mogelijk in te springen op actuele ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij. De openingen in de kring rondom de vlag geven dit symbolisch weer.