Basisschool Matthias

Basisschool Matthias is de enige school in het prachtige dorp Oploo.
We willen een veilige omgeving creëren, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de
onderwijsbehoeften van iedere leerling. De balans tussen de cognitieve en creatieve
vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling is daarbij voor
ons de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

We willen dat onze leerlingen goede resultaten behalen en een optimale ontwikkeling
doormaken, afgestemd op de mogelijkheden en talenten van iedere leerling.
Respect, vertrouwen, veiligheid, samenwerken en zelfstandigheid zijn
belangrijke pijlers voor ons dagelijks handelen. Dit komt tot uiting in de
positieve sfeer binnen de school en de duidelijke afspraken die we met elkaar
gemaakt hebben. De Fides-methodiek wordt ingezet om te bouwen aan het
zelfvertrouwen, de weerbaarheid en het welbevinden van de leerlingen. Coöperatief
leren vinden wij belangrijk. Door samen te werken, samen na te denken en elkaar
te helpen bereiken we uiteindelijk meer.

Wij bereiden kinderen voor op de toekomst binnen een steeds veranderende maatschappij,
in goede samenwerking met ouders en partners.