In de praktische informatie gids vindt u namen en adressen, een kalender en een ABC van praktische zaken binnen de school.

Via deze link vindt u de praktische informatiegids van 2021/2022. 

In de schoolgids van basisschool Matthias staat belangrijke informatie over onze school. Daarin staan onder andere de doelen en resultaten van ons onderwijs en de wijze waarop we onderwijs vormgeven en zorg bieden. Ook vindt u hierin informatie over de ouderbijdrage,

de rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het bevoegd gezag, de klachtenregeling.

 

Onze schoolgids vindt u op www.matthiasschool.nl