In de schoolgids van basisschool Matthias staat belangrijke informatie over onze school.

De informatie geeft een beeld van wat u van ons kunt verwachten. In de gids staan onder andere de doelen en resultaten van ons onderwijs en de wijze waarop we onderwijs vormgeven en zorg bieden. Ook vindt u hierin informatie over de ouderbijdrage, de rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het bevoegd gezag, de klachtenregeling.

 Klik hier voor de schoolgids van schooljaar 2021-2022.  

Ouders worden op de hoogte gehouden van de actuele gebeurtenissen binnen onze school met onze communicatie- App Parro.